Thực hiện NQ 124/QH, Phát triển đô thị Khu kinh tế Chu Lai, Quảng Nam

0
389
quangnam1

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh Quảng Nam về đề nghị thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến rộng khoảng 1.374ha thuộc Khu kinh tế Chu Lai.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh Quảng Nam về đề nghị thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến rộng khoảng 1.374ha thuộc Khu kinh tế Chu Lai.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam, diện tích quy hoạch khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến rộng khoảng 1.374ha thuộc Khu kinh tế Chu Lai, với dân số dự kiến hơn 32 ngàn người.

Đồ án xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn; nghiên cứu tổ chức không gian cảnh quan khu dân cư, du lịch dịch vụ gắn với làng nghề Tam Tiến trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu của TP. Tam Kỳ, gắn kết với các khu vực lân cận, các khu du lịch lớn đã và đang hình thành.

quangnam1

Quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Chu Lai và vùng Đông tỉnh Quảng Nam

Mới đây, cũng tại Khu kinh tế Chu Lai, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét, thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của 2 khu đô thị.
Trong đó, khu đô thị Tam Anh Bắc có diện tích khoảng 1.157ha, dân số dự kiến khoảng 73.000 người và khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 có diện tích khoảng 2.785ha và dân số dự kiến khoảng 94.000 người.

Song song đó, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định 1466 về việc phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 với 100 dự án, trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại, 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, với tổng diện tích đất ở để phát triển dự án nhà ở khoảng 787ha.

Cụ thể, các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư như huyện Đại Lộc có 6 dự án được triển khai với 163,85ha; huyện Thăng Bình có 7 dự án thực hiện với 123,41ha; huyện Duy Xuyên có 5 dự án sẽ thực hiện với 57,37ha; thành phố Hội An có 2 dự án với 38,3ha; huyện Quế Sơn sẽ có 3 dự án với 35,29ha; thị xã Điện Bàn sẽ có 13 dự án với tổng diện tích là 108ha; Phú Ninh có 1 dự án với 6,6ha, Nông Sơn có 2 dự án với 16,74ha.

Đặc biệt, có 2 khu nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố Tam Kỳ: tại phường Hòa Thuận với 8,14ha và Khu dân cư và nhà ở thu nhập thấp phường Trường Xuân với diện tích 9,70ha

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có diện tích hơn 2.067ha, trong đó đất ở 620,1ha. Đặc biệt chú trọng tại một số huyện miền núi cao như huyện Tây Giang có 1 dự án với 3,66ha; Đông Giang có 1 dự án với 5ha, Nam Trà My có 3 dự án với 12ha.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu và giao nhiệm vụ cho từng đơn vị rất cụ thể để sớm triển khai các dự án, trong đó đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở TN&MT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở KH&ĐT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

quangnam2

Một dự án đô thị vệ tinh Khu kinh tế Chu Lai đang được trình duyệt (ảnh KKT)

“Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án…”, UBND tỉnh yêu cầu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 theo ý kiến của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt..