Quảng Nam chốt thời điểm hoàn thành của loạt dự án bất động sản

0
372
duanquangnam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện đối với hàng loạt dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17.11.2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Thông báo số 521/TB-UBND về kết luận cuộc họp giao ban ngày 16.11.2021 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện đối với hàng loạt dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17.11.2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Thông báo số 521/TB-UBND về kết luận cuộc họp giao ban ngày 16.11.2021 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

duanquangnam

Một dự án bất động sản tại Quảng Nam

Quảng Nam chốt thời điểm hoàn thành của loạt dự án bất động sản
Theo đó, xét các báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ hàng loạt dự án xây dựng nhà ở do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đến hết tháng 6.2022; dự án Khu đô thị Coco Riverside đến hết tháng 4.2023; dự án Khu đô thị Đại Dương Xanh đến hết tháng 3.2023; dự án Khu đô thị Ánh Dương đến hết tháng 3.2023.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Khu đô thị Ngọc Dương Coco tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đến hết tháng 9.2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục có liên quan và triển khai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được duyệt.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.