Những điểm đáng chú ý trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Vậy đâu là những điểm mới đáng chú ý nhất? Sáng 18/1, Quốc hội đã chính thức thông...

Từ khóa: tháo gỡ

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc đất đai để tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tập trung giải pháp tháo gỡ những khó khăn...