Những điểm đáng chú ý trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Vậy đâu là những điểm mới đáng chú ý nhất? Sáng 18/1, Quốc hội đã chính thức thông...

Từ khóa: dat quang riverside

Đất Quảng Riverside – Hòn ngọc phía Nam Đà Nẵng

Được biết đến là khu vực tiềm năng để phát triển thương mại - du lịch. Khu...