Đà Nẵng – Viettel: Hợp tác xây dựng chuyển đổi số toàn diện

0
824

UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel sẽ thực hiện nghiên cứu và triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2022 – 2025 gồm: xây dựng trung tâm chia chọn tự động tại Khu công nghiệp Liên Chiểu với diện tích 8,6ha; xây dựng tòa nhà Viettel Đà Nẵng.

Tập đoàn Viettel đầu tư tổ hợp trung dữ liệu công nghệ cao bao gồm: trung tâm dữ liệu viễn thông và công nghệ thông tin (Data Center), trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm đào tạo công nghệ cao và trung tâm dữ liệu vùng phục vụ điều hành mạng lưới viễn thông, hạ tầng chính phủ điện tử và nền tảng công nghệ 4.0.

Về phía Tập đoàn Viettel cam kết bảo đảm điều kiện, năng lực tài chính, kinh nghiệm để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và phù hợp với các tiêu chí trong thông tin thu hút đầu tư của thành phố và thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan theo quy định để sớm triển khai đầu tư và đưa vào vận hành hiệu quả các dự án nêu trên theo thời hạn đã cam kết!