FPT City - Các mẫu nhà phố và biệt thự (Phần 1)

Mẫu nhà phố (Mẫu 8.2) 6x24m

Mẫu biệt thự liền kề (Mẫu 7) 7.5x24m

mau7.jpg

Mẫu biệt thự song lập (Mẫu 6) 9x24m

mau6.jpg

Mẫu biệt thự đơn lập (Mẫu 5) 12x24m

mau-5.jpg

***Thông tin liên hệ:

Quản lý dự án FPT City

[Name]:   Mr. Trần Tùng

[Phone]:   091 808 3458 - 0903 070 662

[Email]: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[Add] : 16 Đường 2/9 – Hải Châu – Đà Nẵng

TOP